Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

code mẫu cho 8051 - Nháy LED tạo hiệu ứng đơn giản

Chương trình mô phỏng trên ISIS - Proteus:

mô phỏng Nháy LED trên ISIS - Proteus

Mã nguồn C:


#include<at89x52.h>
unsigned char nhayled[20]={0x05,0x0e,0x1d,0x3e,0x7d,0xfe,0x01,0x82,0xc1,0xe2,0xf1,0xfa,0xfd,0x02,0xfd,0x02,0xfd,0x02,0xfd,0x02}; //cac hieu ung
void delay(unsigned int i)
{
    while(i--)
    {
       unsigned char j=121;
      while(j--){}
    }
}
main()
{
   unsigned char k;
   while(1)
   {
      for(k=0;k<20;k++)
      {
         P0=nhayled[k];
         delay(250);
      }
   }
}

ads

Người đăng : Newbie1 Vào lúc: 23:56 Chủ đề:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Người theo dõi

Tổng số lượt xem trang

Thống kê truy cập