Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Hướng Dẫn Lập Trình ARM - LPC2378

Bài 1: Hướng Dẫn Lập Trình ARM - LPC2378Nội Dung
+ Giới thiệu về thành phần Board LPC2378.
+ Cài đặt và cấu hình Chương trình Keil uVision3.
+ Cách flash chương trình xuống Board qua JTAG và bằng công cụ Flash Magic.

Giới thiệu Chip LPC2378
+ LPC2378 của NXP là MCU thuộc họ ARM7 - TDMI
+ Tốc độ CPU: 72MHz
+ Rom: 512Kbytes
+ Bộ nhớ: 58Kbytes
        - RAM: 32kb
        - USB RAM: 8k
        - Ethernet RAM: 16k
        - RTC RAM: 2k
+ Nguồn: 3.3V


Thiết bị ngoại vi


Chương trình KEIL
Kết nối board với máy tính thông qua ULINK2
+ Bước 1: Kết nối U-LINK với PC thông qua cable USB.
+ Bước 2: Kết nối U-LINK đến cổng JTAG nằm trên board LPC.
+ Bước 3: Cấp nguồn cho board MCB2300 bằng cable USB.Cấu hình trong chương trình Keil uVision
+ Dùng công cụ phát triển Keil uVision để tạo, biên dịch, download, debug và chạy chương trình trên board MCB2300.
+ Trong Phần menu Flash/Configủa Flash Tool, chọn Tab Debug, ta nhận thấy thông số của thiết bị JTAG và nên chọn Max JTAG, Clock là 200kHz.


+ Và trong Tab Utilities như sau:Config vùng nhớ ROM
+ Cấu hình vùng nhớ ROM tại IROM1 với vị trí bắt đầu Start có giá trị 0x0 và kích thước Size có giá trị 0x80000.Config vùng nhớ RAM
+ Cấu hình vùng nhớ RAM tại IRAM1 với vị trí bắt đầu Start có giá trị 0x40000000 và kích thước Size có giá trị 0x8000.


Biên dịch chương trình


Download xuống board
Kết nối thông qua giao tiếp Serial
+ Tiện ích Flash Magic: Kết nối cổng COM của PC với cổng Serial (UART) của board MCB2300 để nạp chương trình qua board với giao diện ISP Flash.
+ Đánh dấu Create HEX File để tạo file Hex cho những tiện ích Flash bên ngoài.
Cấu hình để chạy Flash Magic
+ Thiết lập jumer trên board MCB2300:
        - j9 và j10: ON.
        - j13: OFF.
+ Chạy "Flash Magic" và thiết lập thông số như sau:
Flash xuống board
+ Thực hiện theo từng bước trong Flash Magic và flash file .Hex xuống board.
(Nguồn: ĐHKHTN TP.HCM)

ads

Người đăng : Newbie1 Vào lúc: 08:21 Chủ đề:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Người theo dõi

Tổng số lượt xem trang

Thống kê truy cập