Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

[Lập trình ARM-LPC2378] Cách Chuyển Đổi Tương Tự/ Số - ADC, DAC

Nội dung
+ Tạo file Thư viện *.lib
+ Chuyển đổi Tương tự - Số: ADC
+ Chuyển đổi Số - Tương tự: DAC


Tạo file thư viện*.lib


+ Có 1 project định nghĩa các hàm.
+ Biên dịch project này ra file *.lib.
+ Một project khác add file .lib này vào và có thể gọi sử dụng các hàm trong file *.lib.
+ File gọi *.lib là file thư viện.


ADC
Giới thiệu
+ LPC2378 hỗ trợ 8 kênh chuyển đổi ADC


Các thanh ghi liên quan
+ AD0CR ( A/D Control Register ): Thanh ghi điều khiển AD - chọn chế độ xử lý cho qua trình chuyển đổi AD.
+ AD0GDR ( A/D Global Data Register ): Thanh ghi dữ liệu toàn cục - Chứa kết quả chuyển đổi AD gần nhất.
+ AD0STAT ( A/D Status Register ): Thanh ghi trạng thái - Cờ DONE và OVERRUN cho tất cả các kênh.
+ AD0INTEN (A/D Interrupt Enable Register): Thanh ghi bật / ngắt.

+ AD0DRn (A/D Channel n Data Register): Thanh ghi chứa dữ liệu tại kênh n– chứa kết quả chuyển đổi gần nhất trên kênh n.


Bật Power
Quản lý bởi Thanh ghi PCONP tại địa chỉ 0xE01FC0C4:Cấu hình PINSEL


Đọc giá trị ADC
+ Kết quả chuyển đổi AD dược đọc tại thanh ghi AD0DR0 (từ bit thứ 6 đến bit thứ 15):
value = (AD0DR0 >> 6) & 0x3FF;  DAC
Giới thiệu
Bộ DAC chuyển đổi dữ liệu số thành tín hiệu bên ngoài (điển hình là âm thanh)


Các thanh ghi liên quan

+ DACR  (D/A Control Register) : thanh ghi điều  khiển AD –để đặt giá trị cần thay đổi tới.


Cấu hình PINSELPINSEL1 &= ~(0x03<<20); //enable DAC
PINSEL1 &= ~(0x02<<20); //enable DAC

(nguồn: ĐHKHTN TP.HCM)

ads

Người đăng : Newbie1 Vào lúc: 08:06 Chủ đề:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Người theo dõi

Tổng số lượt xem trang

Thống kê truy cập